Bedrijfspanden

Lammers Real estate verhuurd en verkoop bedrijfspanden in de provincie Limburg en Noord- Brabant.
Wij kunnen u verder helpen bij het zoeken naar bedrijfsruimte.
Bekijk het actuele aanbod huurpanden bij aanbod -> Bedrijfspanden.
Mocht ons actuele aanbod niet aansluiten op de bedrijfshuisvestigingswensen voor uw bedrijf, neem dan contact met ons op!
Wij ontwikkelen ook bedrijfspanden die aansluiten op specifieke huisvestingen wensen.

Disclaimer

Lameij Onroerend Goed B.V. (Kamer van Koophandel: 13038471), hierna te noemen Lammers Real Estate, verleent u hierbij toegang tot www.lammersrealestate.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te huren en/of kopen.

Lammers Real Estate behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Lammers Real Estate spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lammers Real Estate.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Lammers Real Estate.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lammers Real Estate nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Lammers Real Estate.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Lammers Real Estate, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Compare